Ngày 26.04.2017: THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH

THỨ TƯ: 26.04.2017

Ga 3,16-21

Ngày 26.04.2017:  THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH

1.Ghi nhớ:Quả vậy Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17).

2.Suy niệm: Qua cuộc nhập thể và cứu chuộc, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ bày tình yêu  thương  đối  với  thế  gian.  Càng  nhìn  ngắm  Chúa Giêsu, chúng ta càng cảm nhận tình thương bao la của Thiên Chúa. Thế gian trở nên đối tượng yêu thương của Chúa, vì qua Chúa Giêsu, mọi người được ơn cứu độ. Khi đã đón nhận tình yêu thương của Chúa, thì tôi có bổn phận phải chia sẻ tình yêu thương đó cho mọi người anh em tôi: bằng các việc bác ái và phục vụ…

3.Sống Lời Chúa: Siêng năng suy niệm về cuộc đời của Chúa để “Đối với tôi, sống là Chúa Kitô”.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng Chúa đến không phải để luận phạt, nhưng là để cho con được sống. Xin cho con luôn nghiệm thấy tình yêu bao la của Chúa trong đời sống và cố gắng đáp lại tình yêu ấy. Amen.

Trả lời