Ý Khấn Thánh Martinô

Các ý xin ơn và tạ ơn Thánh Martinô từ ngày 7/12/2023 đến 14/12/2023

XIN ƠN Số lượng
Xin được như ý 12
Xin ơn bình an 7
Xin được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 2
Xin cho gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 4
Xin cho có con cái 5
Xin cho con cái được ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 13
Xin cho sớm được đoàn tụ cùng gia đình 1
Xin ơn sống đời dâng hiến 45
Xin ơn hoán cải, trở về cùng Chúa 70
Xin cho được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 126
Xin thánh hoá công ăn việc làm 116
Xin cho trả được hết nợ nần 82
Xin cho đòi được nợ 43
Xin cho được đi đường bình an 72
Xin cầu cho các linh hồn 122
Xin cho được ơn chết lành 45
Xin cho con cái học hành tấn tới 72
Xin cho có việc làm 55
Xin ơn chữa lành 77
Xin ơn vượt qua cơn gian nan khốn khó 84
Xin cho giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 36
Xin sinh nở được bình an 7
Xin tìm được người bạn đời như ý 33
Xin cho các cơn dịch bệnh chấm dứt 66
  TẠ ƠN Số lượng
Tạ ơn đã được như ý 60
Tạ ơn vì được bình an 93
Tạ ơn vì được khỏi bệnh tật và có sức khỏe 43
Tạ ơn vì gia đình được bình an, vợ chồng hoà thuận thương yêu và chung thủy với nhau 41
Tạ ơn vì đã có con 11
Tạ ơn vì con cái ngoan ngoãn vâng lời và hiếu thảo 33
Tạ ơn vì đã sớm được đoàn tụ cùng gia đình 10
Tạ ơn vì ơn sống đời dâng hiến 12
Tạ ơn vì đã được hoán cải, trở về cùng Chúa 19
Tạ ơn vì đã được thêm lòng kính mến Chúa, Đức Mẹ và sống đạo tốt lành hơn 46
Tạ ơn vì công ăn việc làm tốt đẹp 36
Tạ ơn vì đã trả được hết nợ nần 9
Tạ ơn vì đã được đi đường bình an 28
Tạ ơn vì con cái học hành tấn tới 14
Tạ ơn vì có việc làm 20
Tạ ơn vì được chữa lành 27
Tạ ơn vì đã vượt qua cơn gian nan khốn khó 16
Tạ ơn vì giấy tờ thuận lợi, đậu phỏng vấn 6
Tạ ơn vì sinh nở được bình an 4
Tạ ơn vì tìm được người bạn đời như ý 8
Tạ ơn vì vượt qua cơn dịch bệnh 19

* Các ý riêng sẽ được đọc tại Tòa Thánh Martinô và không thể hiện trong trang này.