Ngày 07.04.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay

THỨ SÁU: 07.04.2017

Ga 10,31-42

Ngày 07.04.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay

1.Ghi nhớ : ”Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong Tôi và Tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10,42).

2.Suy niệm: Lời Chúa hôm nay gợi lên một chân lý căn bản của đức tin công giáo: đó là Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Như thế, Chúa Giêsu là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa giữa loài người. Cần phải tin vào việc Người làm, mới có thể tin Người và Thiên Chúa là một. Nhưng con người ngày nay có thể bị ảnh hưởng tư tưởng trần  tục,  chỉ  muốn  nhìn  Chúa  Giêsu  như  một  người phàm, một nhà cách mạng… Chúng ta đôi khi cũng bị cám dỗ “lượm đá ném Chúa”, đó là khi chúng ta không dám sống ơn gọi kitô hữu của mình. Đó là những khi chúng ta phủ nhận phẩm giá của anh chị em của mình.

3.Sống Lời Chúa: Tin Chúa Cha và Chúa Con là một, và tôi cố gắng sống kết hiệp làm một với Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con lòng tin nơi Chúa. Xin cho con góp phần nhỏ bé của mình để Chúa đừng bị ném đá, đừng bị xúc phạm, đó là khi con dám sống vì Chúa và cho Chúa. Amen.

 

 

Trả lời