Ngày 06.04.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay

THỨ NĂM: 06.04.2017

Ga 8,51-59

Ngày 06.04.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay

1.Ghi nhớ:“Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).

2.Suy niệm: Người Do thái dựa vào quan niệm hẹp hòi về cái chết của thân xác để tranh luận với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa muốn nói: Người là nguồn sự sống. Ai đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và tiếp nhận Người, thì được thông phần vào sự sống của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng phải xét lại về thái độ của mình trước những lời mạc khải của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Hay là chúng ta cũng giống như người Do thái ngày xưa, cũng ỷ lại, cũng dựa vào những hiểu biết trần thế, những mưu tính vụ lợi cá nhân, mà ngần ngại phải thay đổi, phải từ bỏ… để rồi cũng từ chối không đón nhận ân sủng của Chúa?

3.Sống Lời Chúa: Sống tin tưởng và thực thi lời Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì những mạc khải cao trọng mà Chúa đã ban cho con. Xin cho con biết tin tưởng và nghiêm chỉnh thực thi lời Chúa. Amen.

 

 

Trả lời