Ngày 19.01.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Thường Niên năm A

THỨ NĂM – 19. 01.2017

Mc 3, 7 – 12

 

Ngày 19.01.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật II Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “Người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm” ( Mc3, 8 )

2. Suy niệm: Sau khi chứng kiến cũng như nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm thì nhiều người đã đến với Chúa để nghe lời Người và để được Người chữa lành bệnh tật. Những lời nói cũng như những việc làm phát xuất từ Thiên Chúa có sức mạnh lôi kéo con người đến với Chúa. Có thể người ta theo Chúa vì vị lợi, vì muốn được chữa lành nhưng đó cũng là bước đầu để được Thiên  Chúa dạy dỗ.  Những người  Kitô  hữu  chúng ta mang  trọng  trách  là  loan  truyền  Lời  Chúa  cho  mọi người, thế thì ta có loan truyền Lời Chúa chưa, nếu có thì tại sao Lời Chúa chưa có sức mạnh lôi kéo họ. Phải chăng ta chỉ loan truyền lời của mình. Vậy ta hãy nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa như là dấu chỉ sống động của Lời Chúa cho mọi người.

3. Sống Lời Chúa : Tâm niệm và thực thi Lời Chúa dạy mỗi ngày

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống, có sức mạnh và biến đổi con người. Xin cho chúng con năng chạy đến với Lời Chúa để mỗi ngày chúng con được đổi mới trong Thần Khí Chúa. Amen.

 

 

Trả lời