Địa chỉ cứu trợ Bão – Lũ tại Vinh

(theo daminhvn.net)

Lũ chưa qua, cơn bão Sarika đã đang di chuyển nhanh trên biển Đông, trực tiếp đe dọa miền Trung Việt Nam. Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, các hội đoàn đã không còn tổ chức những chuyến cứu trợ rầm rộ, đông người nặng quà nữa. Hiện nay, việc quy đổi và chuyển trực tiếp tiền cho các vị đại diiện, có uy tín, tại nơi bị ảnh hưởng, đang là chọn lựa thiết thực nhất. Chính tại địa phương, họ biết mình cần gì hơn…
www.daminhvn.net xin giới thiệu các địa chỉ đang cần hỗ trợ ngay. Xin quý vị rộng tay nâng đỡ:

Vùng xã Quảng Lộc trong đó có giáo xứ, Cồn Sẻ, linh mục quản xứ là Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, số điện thoại: 0962586911, facebook: Anthanh Linhgiang. Và giáo xứ Vĩnh Phước, do linh mục Tuệ quản xứ, số điện thoại: 0913893917.Địa chỉ cứu trợ Bão - Lũ tại Vinh
– Vùng xã Quảng Hòa, có các giáo xứ sau: xứ Hòa Ninh, linh mục quản xứ Micae Hoàng Xuân Hường, 0915099365.
– Vùng Quảng Tiên, Quảng Trung, có xứ Liên Hòa, do linh mục Hồ Thái Bạch quản xứ, số điện thoại: 01688595803.
– Vùng xã Quảng Văn, có giáo xứ Cồn Nâm và Giáp Tam do linh mục Nguyễn Văn Phú quản, tel: 0984151278.
– Vùng xã Quảng Sơn, có giáo xứ Diên Trường, do linh mục Nguyễn Văn Hùng Quản, tel: 0915707589.
– Vùng xã Quảng Phương, Quảng Thanh và Quảng Phong, có giáo xứ Hướng Phương, và giáo xứ Phù Ninh, giáo xứ Tân Phong, do linh mục Lê Nam Cao quản, sđt: 0915017708.
– Vùng xã Phù Hóa, Cảnh Hóa, có xứ Phù Kinh, linh mục quản xứ: Phaolô Nguyễn Minh Sáng, số đt: 0932278877, facebook: Lèn Rồng. xứ Kinh Nhuận, linh mục quản xứ: Phêrô Trần Ngọc Hưởng, số đt: 0912555278.
– Vùng xã Mai Hóa, Tuyên Hóa, có xứ Minh Cầm, linh mục quản xứ Phêrô Lê Thanh Hồng, sđt: 0912484116.
– Vùng xã Thạch Hóa, có xứ Tân Hội, linh mục quản xứ Nguyễn Chính Trực, 0989678456.
– Vùng xẫ Kim Hóa, và Thanh Hóa, thuộc huyện Tuyên Hóa, có xứ Kim Lũ, linh mục Triều, số đt: 0973730115. xứ Đá Nện, linh mục Trương Văn Vút, sđt: 0949547169.
– Vùng xã Hưng Trạch, có giáo xứ Gia Hưng do linh mục Nguyễn Văn Hữu, 0913368456.
– Vùng xã Liên Trạch, có giáo xứ Yên Giang do linh mục Cao Dương Đông, sđt: 0984794103.
– Vùng xã Lâm Trạch và Phúc Trạch, có giáo xứ Tam Trang, linh mục Nguyễn Trung Năng, sđt: 0962842177. giáo xứ Troóc, do linh mục Trần Ngọc Du quản xứ, sđt: 0914750597. giáo xứ Chày, do linh mục Dương quản xứ.01236607459.
– Vùng xã Sơn Trạch, có giáo xứ Hà Lời, do linh mục Nguyễn Văn Hảo quản xứ, sđt: 0918672463.
* Hoặc gửi về cho Ban Bác Ái Giáo Phận Vinh – Caritas Vinh, Tòa Giám mục Xã Đoài, Nghi Diên. Nghi Lộc Nghệ An, email: caritasvinh@gmail.com, tel: 0986118280.

Tại Sài Gòn: Văn phòng đại diện Giáo phận Vinh, 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.

Địa chỉ cứu trợ Bão - Lũ tại Vinh

Đức cha Phaolô Nguyễn THái Hợp (Vinh) và Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, uỷ lạo tại vùng lũ.

Trả lời