Ngày 20.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 20. 08. 2016

Mt 23, 1-12

 

Ngày 20.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô(Mt 23,10).

2. Suy niệm: Phục vụ thường được hiểu và được coi là việc làm thấp hèn, việc làm của những kẻ làm tôi tớ trong nhà. Nhưng trong Đức Kitô, việc phục vụ mang một ý nghĩa mới và cao trọng. Đây là hành vi của việc tái tạo, cứu sống và chữa lành. Cũng như Đức Giêsu đã nói: “ Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người ” (Mt 20,28). Như vậy, ai càng biết phục vụ anh em mình trong sự kính trọng và yêu thương thì càng nên giống Đức Giêsu Kitô. Hãy noi theo gương Chúa Giêsu để luôn biết sống yêu thương và phục vụ. Có biết bao nhiêu vị đại thánh đã nghe và làm theo gương yêu thương phục vụ của Đức Giêsu. Họ đã biết hy sinh và hiến trọn thân mình để phục vụ anh em đồng loại của  mình.  Đó  là gương của  Đức Maria,  của  thánh  Phanxicô  khó  khăn,  của  Mẹ  Têrêsa Caculta ….

3. Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy làm một việc gì tốt cho anh em mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rõ giá trị cao quý của việc phục vụ và đời sống phục vụ tha nhân để con không bao giờ từ chối tìm đến với những người đang cần sự trợ giúp của con. Amen.

 

 

 

Trả lời