Ngày 21.08.2016: Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT: 21. 08. 2016

Lc 13, 22 – 30

 

Ngày 21.08.2016: Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào ….” (Lc 13, 24)

2. Suy Niệm: Người Do thái quan niệm rằng chỉ có Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn mới được cứu thoát mà thô Và như thế họ không cần cố gắng nữa. Suy nghĩ như thế thì chưa đủ điều kiện để được cứu thoát mà phải chiến đấu không ngừng. Hành trình về quê trời là cuộc chèo thuyền ngược dòng, chỉ cần thiếu cố gắng sẽ bị bỏ lại sau lưng. Mỗi người chúng ta hãy nhìn  lại  mình  xem  có  trong  não  trạng  đó không? Tôi đã là Kitô hữu khi lãnh nhận phép rửa tội thì chắc chắn phải được cứu thoát chứ! Vẫn chưa đủ điều  kiện,  nhưng  cần  phải  chiến  đấu,  phải  cố  gắng không ngừng thì lúc ấy ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ sinh ích cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hãy chiến đấu chống lại cám dỗ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một sức mạnh để con luôn chiến đấu với những yếu đuối của bản thân mình, ngõ hầu sống xứng đáng là con Chúa. Amen.

Trả lời