Ngày 08.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

THỨ HAI: 08. 08. 2016

Mt 17, 22 – 27

Ngày 08.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Đức  Giêsu  nói với các  ông:  “  Con Người sắp bị nộp vào tay người đời ” (Mt 17,22).

2. Suy niệm: Kiểu nói “ người đời ” trong bài Tin Mừng hôm nay, nhằm diễn tả những kẻ sắp giết Đức Giêsu. Nói chúng,  họ  là những người  từ  chối  Chúa bao gồm cả những người Do Thái và dân ngọa Ngày chúng ta cũng bị gọi là “ người đời ” khi chúng ta từ bỏ Chúa, phạm tội trọng. Vì thế mỗi người hãy ăn năn sám hối để mỗi người chúng ta không phải là “ người đời ” đang ra tay bắt Chúa vì những lỗi lầm chúng ta gây  ra.  Cạnh  đó  là người  Tông đồ  theo  Chúa  cũng phải biết số phận của mình sẽ bị bách hại trong cuộc sống và trong khi thi hành nhiệm vụ tông đồ, để bình tĩnh  can  đảm  và  chấp  nhận  trong  tình  yêu  thương quảng đại.

3. Sống Lời Chúa: Chấp hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, vì yêu thương chúng con mà Chúa chấp nhận muôn vàn đau khổ và tủi nhục. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa dùng cả cuộc đời để yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.

 

Trả lời