Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2016

 

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 2016Trong bài chia sẻ, Đức cha Phaolô nói lên sứ vụ và trách nhiệm của người linh mục trong Giáo Hội đặc biệt năm nay Dòng ĐaMinh kỷ niệm 800 Năm Dòng Anh Em Giảng Thuyết, 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Khởi đi từ việc Thánh phụ Đa Minh thành lập Dòng Anh Em giảng thuyết cách đây 800 năm vì một lòng yêu mến Lời Chúa và mong muốn Lời Chúa đến với tha nhân, từ những ý tưởng đó Đức Cha nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Cha cũng không quên nhắc nhở mọi tín hữu cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của Chúa đang rất cần có nhiều thợ gặt và Đức Cha cũng nhấn mạnh đến bữa cơm của gia đình Việt Nam đặc biệt bữa cơm tâm linh mà mỗi tín hữu cần phải có trong một xã hội hôm nay…

Bài huấn từ kết thúc, Đức cha chủ sự thẩm vấn các ứng viên, các ứng viên tuyên hứa trước Đức Cha và cộng đoàn dân Chúa. Sau lời tuyên hứa, các tiến chức phủ phục, Đức cha, Linh mục đoàn và cộng đoàn sốt sắng hát Kinh cầu Các Thánh cầu nguyện cho các tiến chức (trích Bản tin).

 

 

 

 

 

Trả lời