Ngày 15.07.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XV Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 15. 07. 2016

Mt 12,1-8

Ngày 15.07.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ : “Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sa-bat” (Mt 12,8).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu chỉ cho người Do thái thấy rằng: luật là nhằm phục vụ cho con người,  giúp cho con người sống đúng với vai trò của mình. Tinh thần của luật chính là tình yêu . Không có tình yêu thì việc giữ  luật  sẽ trở thành một ghánh nặng, nhàm chán và máy móc, không có ích lợi gì. Chúa Giêsu cũng xác nhận  với  người  Do  thái  rằng:  Chính  Ngài  làm  chủ ngày  Sabat  và  cũng  là  Chủ  của  Lề  luật.  Ngài  ước mong con người đừng lấy Lề luật làm thước đo lòng người,  làm tiêu chuẩn để  xét đoán người khác. Ngài ban lề luật cho con người là vì yêu thương con người và muốn cho con người được hạnh phúc và tìm được sự sống vĩnh cửu.

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ luật bằng tình yêu.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin dạy cho con biết tuân giữ và thi hành luật của Chúa bằng tấm lòng và bằng con tim yêu mến tha thiết. Amen.

Trả lời