Ngày 11.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XV Thường Niên năm C

THỨ HAI 11. 07. 2016

Mt 10,34 – 11,1

Ngày 11.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ai giữ lấy sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được ” (Mt 10,39).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ bản chất đích thực của “ được ” “ mất ” . Điều này xem ra là một nghịch lý, vì “ giữ lấy ” thì sẽ bị “ mất, còn “ liều mất ” thì lại “ tìm thấy được ” . Thật người môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ tình cảm, từ bỏ tương quan nhất phải từ bỏ cả mạng sống. Vì thế, là người  tông đồ  chúng ta phải  biết  sẳng sàng và chấp nhận mọi thiệt thòi, mất mát và hy sinh bản thân mình vì sứ vụ, vì phần rỗi tha nhân và nhất là vì vinh danh Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Ánh sáng là là Sự sống. Xin Chúa cho mắt tâm hồn của chúng con được sáng suốt để biết chọn Chúa làm Gia nghiệp đời con. Amen.

Trả lời