Ngày 30.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

THỨ NĂM : 30 . 06. 2016

Mt 9, 1 – 8

Ngày 30.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2).

2. Suy niệm:  Qua  câu  chuyện  chữa  người  bại  liệ Chúa muốn mặc khải cho con người Ngài là Đấng có quyền  tha  tội.  Và  quyền  này  chỉ  thuộc  một  mình Thiên Chúa mà thôi, đây là cách người công khai tỏ mình  là Thiên  Chúa.  Niềm  tin  vào  Thiên  Chúa của người bất toại đã giúp anh ta đứng dậy và được tha hết mọi  tội  lỗi.  Nhìn  vào  dân  chúng  ta  thấy  rằng:  họ chứng kiến người bất toại đứng dậy và đi về nhà, họ sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa. Khi tham dự phụng vụ, nhất là phụng vụ bí tích. Chúng ta cần lấy đức tin để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và tăng thêm lòng đạo đức trong việc phụng thờ Thiên Chúa hơn.

3. Sống lời Chúa:  Chuyên  cần lãnh các bí tích khi tham dự thánh lễ.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin giúp con vững tin vào Chúa để con cũng được đứng dậy đi dễ dàng như người bất toại hôm nay. Amen.

 

Trả lời