Clip: Không ai là vô dụng

 

Clip: Không ai là vô dụngTrên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.Bạn thân mến, mỗi sự cố gắng đều không hề lãng phí.

Khi bạn cố gắng hết mình, một là nó cho ta một bài học sâu sắc từ thất bại, hai là nó mang cho ta kết quả thành công ngoài mong đợi. Dù thế nào đi nữa, bất kỳ một sự cố gắng nào cũng có thể đem lại kết quả xứng đáng mà phải không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời