Ngày 08.06.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

THỨ TƯ. 08.06.2016

Mt 5,17-19

Ngày 08.06.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môisen  hoặc  các  lời  ngôn  sứ.  Thầy  đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện tòan” (Mt 5,17).

2. Suy niệm:  Trong thời  Cựu  Ước  luật  Môisen  và những lời giáo huấn của các ngôn sứ là nền tảng cốt yếu trong Thánh Kinh. Vì thế Đức Giêsu không bãi bỏ hoặc thay đổi lề luật nhưng Ngài chỉ nhằm kiện tòan cho nên tốt hơn. Đức Giêsu luôn tôn trọng và coi luật cũ như là nền tảng. Trong thực tế cuộc sống ngày nay mỗi  chúng ta khi nhận một  nhiệm vụ, hay nhiệm sở khi  thay  thế  một  người  trong một  chức  vụ  nào  đó, chúng ta đừng ỷ lại vào tài trí, sức lực và ý riêng của mình mà phá đổ, bãi bỏ cái cũ, người cũ, tương quan cũ  …  Nhưng  chúng  ta  hãy  biết  xây dựng một  mối tương quan mới tốt đẹp hơn dựa trên nền tảng cái cũ.

3. Sống lời Chúa: Không tự hào, tự mãn.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, Xin cho con biết tôn trọng những thành qủa mà tiền nhân để lạ Để con có thể kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Amen

 

Trả lời