Ngày 09.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

THƯ NĂM. 09.06.2016

Mt 5,20-26

Ngày 09.06.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,24).

2. Suy niệm:  Tổng thể  của  bài  Tin  Mừng đòi mỗi người chúng ta trước tiên phải có niềm tin thật sự và phải  sống thật  lòng với niềm tin của mình, Hơn thế, chúng ta còn phải  sống tốt hơn cả những người biệt phái Pharisêu. Để được như thế thì chúng ta phải đến gần với Chúa bằng cách dâng những của lễ mà mình có. Nhưng để đựơc Thiên Chúa nhậm lời, thì khi dâng của lễ trong lòng mình không đựơc óan thù, gây bất hòa với ai … ngoài ra, nhiều khi chúng ta còn là đối tượng gây chia  rẽ,  gương mù,  gương xấu cho người khác nữa. Vì vậy ngay ở đời này, để của lễ chúng ta đẹp lòng Chúa thì trước tiên chúng ta hãy cố gắng hòa giải bằng cách sống hòa thuận yêu thương nhau.

3. Sống lời  Chúa:  Sống yêu  thương  hòa  thuận  với mọi người.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa, Xin cho chúng con nhận ra rằng mỗi lần chúng con ghét nhau là mỗi lần chúng con làm cho Chúa buồn. Amen

 

Trả lời