Clip: Dê đen và Dê trắng

 

Clip: Dê đen và Dê trắngBạn thân mến, “Mười ngón tay có ngón ngắn ngón dài” – Bao dung là một điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Lòng bao dung tạo nên một người mạnh mẽ để có thể nói lời xin lỗi và một người mạnh mẽ hơn cả để có thể tha thứ.

 

https://youtu.be/sgVnEua67z4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời