Ngày 03.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG. 03.06.2016

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lc 15, 3 – 7

Ngày 03.06.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất”. (Lc 15,6).

2. Suy niệm: Thật cảm động thái độ ân cần của người chăn chiên đối với con chiên đi lạc: chỉ vì một con chiên nhỏ trong bầy mà người chăn đành bỏ tất cả để đi tìm. Khi tìm được thi vui mừng và mời bạn bè đến chung vui vì tìm lại được tình yêu. Trong cuộc sống đôi mắt tôi không còn nhìn anh em với những thành kiến hẹp hò Lời nói tôi không làm bạn đau đớn, tai tôi biết  lắng  nghe  bạn,  mắt  tôi  nhìn  cảm  thông với bạn… và tôi đến với bạn với cả tấm lòng của kẻ nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Để từ đó luôn yêu thương và vui mừng với mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Hãy để lòng vui mừng khi nghe lời Chúa.

4. Cầu Nguyện:  Ly  Chúa,  xin  cho  con  cảm  thấy hạnh phúc khi con được Chúa yêu thương cũng như con luôn yêu thương người khác. Amen

 

Trả lời