Ngày 24.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

THỨ BA: 24.05.2016

Mc 10, 28 – 31

Ngày 24.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Nhiều  kẻ  đứng  đầu  sẽ  phải  xuống hàng chót, và những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu” (Mc 10,31).

2. Suy niệm:  Giá  trị  đích  thực  mà  con  người  tìm kiếm, không phải chỉ là của cải vật chất ở đời này, mà còn là những thành quả mà con người sẽ có được ở đời sau. Chúa Giêsu dạy cho ta biết: “Ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, thì ở đời này, lại được gấp trăm về những điều đó, và đời sau, được sự sống đời đời”. Như thế chúng ta đã quá rõ về lời hứa của Chúa, về kết quả của việc theo Chúa, ở đời này, và ở đời sau. Là Kitô-hữu, chúng ta theo Chúa, chúng  ta  hãy  khám  phá  ra  những  gì  chúng  ta  đang được, và hãy tin tưởng chắc chắn về những điều Chúa hứa. Và qua cuộc sống, chúng ta mời gọi mọi người tin theo Chúa.

3. Sống lời Chúa: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con trung thành sống đạo Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa, xin cho con biết quý trọng những ơn đã được, đang được, và sẽ được. Amen

Trả lời