Ngày 23.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 23.05.2016

Mc 10, 17 – 27

Ngày 23.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25).

2. Suy niệm: Thông thường con người ta luôn có lòng tham; họ vừa  muốn  có  thật  nhiều  của  cải,  lại  vừa muốn  có  được  cả  Nước  Thiên  Chúa.  Hay nói  đúng hơn, họ vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền bạc. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết về số phận của những người đặt giá trị tiền của vật chất, lên trên giá trị Nước Trời,  những người này thật khó vào được Nước Trời, khó hơn việc con lạc đà chui qua lỗ kim. Nên nhớ, mục đích cuối cùng của  đời  người  là hạnh  phúc  Nước  Trờ  Đành  rằng, phải  làm giàu cho sự  sống đời này, nhưng phải  biết chọn lựa bậc thang giá trị lớn hơn. Sự giàu có tiền của đời  này,  chỉ  là phương  tiện,  cho  con  người  tiến tới Nước Thiên Chúa.

3. Sống lời  Chúa:  Phúc  cho  những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết phân biệt giá trị đích thực của các sự vật, cho con biết tích trữ kho tàng Nước Trờ Xin cho con biết cùng đích của đời người là hạnh phúc Thiên đàng. Amen

Trả lời