Sáng danh Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Sáng danh Thiên Chúa Ba NgôiTrước khi về trời, Đức Giê-su truyền cho  mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến một ngọn núi, ở đó, Ngài đã ban một huấn lệnh cuối cùng, huấn lệnh, rằng: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh  em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em.” (x.Mt 28, 18-20)

Lời truyền dạy của Đức Giê-su “làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” không chỉ đem lại cho những ai lãnh nhận, được hưởng ơn cứu độ, nhưng, qua lời truyền dạy của Giáo Hội, người tín hữu còn được  lãnh hội một chân lý, chân lý  Một Chúa Ba Ngôi. Giáo lý Công Giáo dạy rằng : Chỉ có một Thiên Chúa nhưng có Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và, đó là lý do, Chúa Nhật hôm nay, (22/05/2016), toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể Lễ Chúa Ba Ngôi.

Một Chúa Ba Ngôi hay có thể gọi là “Ba Ngôi Thiên Chúa”, đó là trung tâm điểm của đức tin Ki-tô giáo. Có người nói rằng, Ba Ngôi Thiên Chúa,  một danh từ thần học, tuy không được chép trong Thánh Kinh nhưng lại là “danh từ” rõ nghĩa nhất để diễn tả về Thiên Chúa trong Kinh Thánh.

Tuy Kinh Thánh không trực tiếp nói về Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng, Kinh Thánh vẫn phảng phất đây đó những trình thuật, những thông điệp về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Trước hết là ở chương một sách Sáng Thế Ký,  trình thuật đã mô tả “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trỗng rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước”(x.St 1, 1-2). Điều này đã nói lên một chân lý rằng, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, hai ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện diện nơi công trình sáng tạo.

Cựu Ước là vậy, còn Tân Ước thì sao?  Thưa, Phúc Âm Matthêu, qua trình thuật biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giodan, tác giả đã  cho chúng ta thấy hình ảnh Ba Ngôi Thiên Chúa thật rõ nét.

Thật vậy, “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra”. Chúa Thánh Thần, lại một lần nữa, chính là “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người”. Và Chúa Cha, từ trời cao, Người đã phán “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3, 16-17).

Qua lời phán của Chúa Cha từ trời cao, hình ảnh về một “Chúa Con” không ai khác chính là Đức Giê-su. Và chính Đức Giê-su, Ngài cũng đã hơn một lần khẳng định lại điều này, rằng “Ta với Cha là một… Ai thấy Ta là thấy Chúa Cha”.

Nói về Một Chúa Ba Ngôi, người ta thường ví von qua  hình ảnh như: so sánh Ba Ngôi Thiên Chúa giống như H2O, tuy ở ba dạng thể: thể lỏng (nước lỏng), thể rắn (nước đá), và thể khí (hơi nước) nhưng tất cả đều được gọi là H2O.  Có người đã so sánh về một quả trứng. Nó có vỏ bọc, có lòng đỏ và có lòng trắng, nhưng cũng chỉ là quả trứng. Và họ cũng không quên hình ảnh về mặt trời nơi phát ra ánh sáng và sức nóng nhưng cũng chỉ được gọi là mặt trời. Tuy nhiên, tất cả những so sánh đó cũng chỉ là những diễn tả môt cách khập khiễng về “Ba Ngôi Thiên Chúa”.

Giảng dạy về  Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Giêsu đã không dùng những ngôn ngữ “giới hạn” mà con người đã dùng. Vâng, Ngài đã dùng một thứ ngôn ngữ tuyệt diệu để diễn tả về Thiên Chúa Ba Ngôi, đó chính là ngôn-ngữ-tình-yêu… một thứ ngôn ngữ không giới hạn.

Thật vậy, với Chúa Cha, Đức Giê-su nói:  Thiên Chúa (Cha) “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Và rằng: Với Chúa Con “(Ngài) đến thế gian, không phải để lên án thế gian… ”, nhưng đến thế gian là để cứu thế gian bằng chính cái chết của Ngài, như lời Chúa Con đã nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”.

Với Chúa Thánh Thần, hãy nghe tiếp những lời nói sau đây, và chúng ta sẽ nghe rõ cái ngôn ngữ tình yêu mà Đức Giê-su đã sử dụng để nói về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Hôm đó, Đức Giêsu đã nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh  em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh  em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.”(x.Ga 16, 13-14).

Với những lời loan báo như thế, có gì để ngăn cản chúng ta, hôm nay, cất tiếng tuyên xưng: “Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau”.

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu… nếu chúng ta được mời đến một cộng đoàn, một nhóm nhỏ hoặc chỉ một người, để nói về Ba Ngôi Thiên Chúa… Vâng, chúng ta sẽ nói gì?

Phải chăng chúng ta sẽ ‘bổn cũ soạn lại” mượn những vật thể như quả trứng, nước hoặc mặt trời v.v… để diễn tả về một Ba Ngôi Thiên Chúa và kết thúc bằng câu chuyện thánh Augustino đi lang thang trên bờ biển rồi than thở rằng, Thiên Chúa là Đấng vô hình… rằng thì là mà Thiên Chúa cao xa làm sao nói hết về Người?

Ôi ! Thiên Chúa là Đấng vô hạn sao ta lại dùng những vật thể hữu hạn để mà so sánh về Người! Và Thiên Chúa nào có cao xa… Người đã mặc lấy xác phàm và đang cư ngụ giữa chúng ta kia mà! Vâng, không gì tốt hơn là tiếp tục sử dụng “ngôn ngữ tình yêu”, thứ ngôn ngữ được Đức Giê-su đã sử dụng, khi xưa.

Nói rõ hơn, đó là, hãy đem mối tương quan mật thiết giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, một mối tương quan “hiệp nhất trong tình yêu”, làm hành trang cho cuộc sống đức tin của mình, bởi, chỉ có một cuộc sống như thế, chúng ta mới có thể nói về một “Thiên Chúa Ba Ngôi”, thực tế nhất.

Thật vậy, hãy tưởng tượng, trong cuộc sống thường nhật, trước những va chạm, những vu oan giá họa của người khác, chúng ta “chậm giận và hay tha thứ”, phải chăng hình ảnh về một “Đức Chúa Cha” đã được  chúng ta công bố  trước đôi mắt mọi người!

Hãy tưởng tượng, trong một cộng đoàn, chúng ta luôn sống trong tinh thần “phục vụ” hơn là “được phục vụ”, phải chăng, hình ảnh về một “Chúa Con” đã được chúng ta trình làng trước bàn dân thiên hạ!

Cuối cùng, hãy tưởng tượng, trong cuộc sống gia đình,  cũng như ngoài xã hội, hay trong Giáo Hội, trước nhiều thành viên, nhiều con người,  tính khí khác thường, chúng ta luôn “nhẫn nại, từ tâm, hiền hòa”, phải chăng, hình ảnh về một “Chúa Thánh Thần” không chỉ hiện diện trong ta, mà còn tỏa chiếu trên thế gian này! Hỏi là vậy. Câu trả lời là của mỗi chúng ta.

Thế nhưng, trước hết, hãy nhớ rằng: xưa, tại dòng sông Gio-dan, khi Đức Giê-su chịu phép rửa, từ trời cao, có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta”. Thì, nay, nhờ Bí Tích Thanh Tẩy, Thánh Thần Chúa làm cho chúng ta nên nghĩa tử của Người, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (x.Rm 8, …15)

Được gọi Thiên Chúa là “Cha ơi!”. Vậy, cớ gì chúng ta lại không sống một cuộc sống tương quan mật thiết giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, một mối tương quan “hiệp nhất trong tình yêu”?

Bởi vì, sống như thế, trước hết, không chỉ là chúng ta tiếp tay vào công trình “sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa” của Ba Ngôi Thiên Chúa, đối với thế gian này, nhưng còn là để làm: “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”. Nói tắt một lời, đó là làm “Sáng Danh Thiên Chúa Ba Ngôi”.

Petrus.tran

 

Trả lời