Ngày 22.05.2016: Chúa Nhật VIII Thường Niên – Chúa Ba Ngôi năm C

CHÚA NHẬT VIII TN: 22.05.2016

LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 16, 12 – 15

Ngày 22.05.2016: Chúa Nhật VIII Thường Niên - Chúa Ba Ngôi năm C

1. Ghi nhớ: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. (Ga16,13).

Suy niệm: ChúaThánh Thần đến để làm cho chương trình cứu chuộc của Ba Ngôi nên trọn vẹn. Chúa Thánh Thần trong tin Mừng hôm nay xuất hiện như một Thầy dạy. Chúa Thánh Thần sẽ nhắc lại cho con người hiểu rõ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Thánh Thần con người sẽ hiểu rõ hơn tình yêu thầm lặng của Chúa Ba Ngôi.

Không ai lãnh hội được tất cả những gì Chúa Giêsu đã phán. Không ai nắm hết được giá trị những lời giáo

huấn của Chúa Giêsu cho cuộc sống, cho đức tin. ChínhChúa Thánh Thần sẽ đến soi tỏ.

Sự thật toàn vẹn chỉ có nơi Thiên Chúa. Bởi chân lý không  do  con  người  đặt  ra,  nhưng  là  tặng  phẩm mà Thiên Chúa ban cho con người. Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện và hoạt động âm ĩ trong lòng mỗi người.

3. Sống Lời Chúa: Sẵn sàng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua lời dạy bảo của Giáo hội.

4. Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Thánh Thần, chúng con muốn trở nên học trò của Ngài để chúng con nhận ra đâu là chân lý chúng con phải theo. Amen.

Trả lời