Ngày 12.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

THỨ NĂM: 12.05.2016

Ga 17, 20 – 26

Ngày 12.05.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho hết mọi thành phần Hội Thánh nên một trong Chúa. Ngài cho chúng ta thấy một dấu chứng thuyết phục nhất là sự hiệp nhấ Ngài luôn ao ước tất cả mọi người cùng được hiệp nhất “Để tất cả nên một”. Nhưng để cho có sự hiệp nhất  trong cộng đoàn  như  lòng Chúa  mong ước, thì mỗi  người  phải  tránh chia rẽ, hận thù, ghen ghét … biết sống quảng đại tha thứ, cùng tin một đức tin  tông  truyền,  cùng sống một  sức  sống phục  sinh. Đặc biệt  là chúng ta phải biết yêu thương nhau, như Chúa yêu ta, vì ‘yêu thương nhau’ là dấu chỉ của cộng đoàn Hội Thánh, là môn đệ Chúa Kitô.

3. Sống lời Chúa: Xin cho họ cũng ở trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con biết rằng: u thương’ làm cho chúng con nên một trong Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con biết yêu thương nhau, trong tình yêu Chúa, để đáp lại tình Chúa yêu con. Amen

Trả lời