Ngày 13.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

THỨ SÁU: 13.05.2016

Lc 11, 27 – 28

Ngày 13.05.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm” (Lc 11, 27).

2. Suy niệm : Lởi khen tặng này nói về Đức Maria, Đấng đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Ngôi Hai Nhập Thể. Chúa Giêsu vui nhận lời khen tặng dành cho mẹ của Ngà Vì thế Ngài đáp lại “Những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa thì có phúc hơn nữa”. Câu trả lời của Chúa không làm hạ giá người mẹ của Ngài. Vì  hơn  ai  hết,  Mẹ  Maria là người  đầu tiên đã lắng nghe  Lời  Chúa và mang ra thực hành cách trọn vẹn nhất và Mẹ trở nên mẫu gương cho chúng ta. Để mọi người  đều  có  thể  hưởng được mối  phúc này khi họ khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.

3. Sống Lời Chúa : Đức Tin không có việc làm là đức tin chết !.

4. Cầu nguyện : Ly Mẹ, là Đấng đầy ơn phúc, xin Mẹ giúp chúng con biết đáp lại tiếng gọi của Chúa như Mẹ đã làm khi xưa. Amen.

Trả lời