Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NGÀY TRUYỀN THỐNG BAN TRUYỀN THÔNG

(07/05/2016)

 “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy…”

(Mt 28, 19)

Hôm nay Hội Thánh hân hoan mừng Chúa Giêsu lên trời. Sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó, Ngài trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng lại cho các tông đồ và chúng ta, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Ngày 22/1/2016, trong sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 50, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy để cho lòng thương xót soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động truyền thông của mình. Trong tâm tình đó hợp cùng với giáo hội toàn cầu, cộng đoàn giáo xứ Đa  Minh Ba chuông đã long trọng mừng lễ Chúa Thăng Thiên cũng là ngày truyền thống của Ban Truyền thông giáo xứ vào lúc 17g30 ngày 07 tháng 5 năm 2016.

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu chủ tế, chính cha đã khởi xướng ra trang website của giáo xứ.

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Sau phần công bố Tin Mừng, trong bài chia sẻ cha chủ tế đã giúp cộng đoàn thấm nhập ý nghĩa của ngày thế giới truyền thông năm nay với chủ đề : ”Truyền thông và lòng thương xót – một cuộc gặp gỡ phong phú”.

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng
Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Thật vậy, Giáo hội mang trong mình sứ mạng do Chúa Kitô ủy thác. Đây là sứ mạng cần thiết ở thời đại ngày nay, sức mạnh chính yếu của truyền thông Công Giáo là trở nên đời sống chứng tá không chỉ thông tin về tình hình tôn giáo mà người Công giáo cũng được mời gọi đối diện trước những cơ hội và thách đố của thời đại kỹ thuật số, để trở nên những chứng nhân chứ không chỉ là đưa nhiều tin tức. Vấn đề không phải đăng nhiều tin tức về các thông điệp tôn giáo lên các trang mạng xã hội, nhưng sâu xa hơn là trở nên chứng nhân hòa hợp giữa đời sống của cộng đoàn với Tin Mừng. Bởi vì con người ngày nay, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc nhở chúng ta, cần những chứng nhân hơn là thầy dạy.

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Chúng ta được mời gọi trở nên người phục vụ cho sự thật, truyền thông phải phục vụ cho chân lý. Báo chí, hay bất cứ các công cụ truyền thông nào phải nói lên sự thật về con người. Để làm sao trong bối cảnh hiện nay, công việc này phục vụ cho chân lý, phục vụ cho Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: Chúng ta phải là tôi tớ của sự thật của vẻ đẹp và điều thiện hảo. Bởi vì cả ba thực tại này: sự thật, vẻ đẹp và điều thiện hảo hợp nhất sâu xa với nhau, với con người ngày nay, truyền thông của chúng ta rất cần phải phục vụ cho ba thực tại này.

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

Lạy Chúa Giêsu,

Con người  ngày nay phải đối diện với một thế giới đang xa lìa Thiên Chúa, một xã hội bất ổn, chủ trương tiêu thụ, duy vật, một loại văn hóa ham mê của cải, một nền văn hóa vô cảm mà Giáo hội hôm nay phải đương đầu, với một trách nhiệm lớn lao đánh thức niềm khao khát Thiên Chúa, biến đổi từng cá nhân để trở thành những Kitô hữu đích thực. Vì vậy sứ mạng truyền thông của chúng con phải là những người dấn thân vào các môi trường xã hội, phục vụ cho chân lý về con người và phải luôn là men nồng, muối mặn để làm dậy men Tin Mừng của Chúa. Hôm nay Chúa về trời, Chúa đã trao phó cho các Tông đồ và Giáo Hội phải thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin Chúa cho mỗi chúng con ý thức được điều đó và sẵn sàng ra đi làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trong lòng xã hội hôm nay, dầu có phải chịu đau khổ, thử thách. Amen.

PTH – Ban Truyền thông

Ban Truyền Thông: Được Sai Đi Loan Báo Tin Mừng

 

 

 

Trả lời