Tuyển sinh ơn gọi Đa Minh 2016

Tuyển sinh ơn gọi Đa Minh 2016

Tuyển sinh ơn gọi Đa Minh 2016

Tuyển sinh ơn gọi Đa Minh 2016

Tuyển sinh ơn gọi Đa Minh 2016

Tuyển sinh ơn gọi Đa Minh 2016

Lm. Phêrô Nguyễn Thế Truyền, O.P.
Thỉnh Viện Đa Minh
Đặc trách ơn gọi Đa Minh Việt Nam
70/1 Tổ 1, Khu phố Bình Đường 3,
Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
(Số cũ: 1116, Tam Hà, Thủ Đức, Tp. HCM)
– Điện thoại: (08) 3897 7962 ; Email: thinhviendaminh@gmail.com

 

Trả lời