Ngày 08.01.2016: Thứ Sáu sau lễ Chúa Hiển Linh

THỨ SÁU – 08. 01.2016
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
Lc 5, 12 – 16

Ngày 08.01.2016: Thứ Sáu sau lễ Chúa Hiển Linh

1. Ghi nhớ: “Tôi muốn! Anh hãy sạch đi ” (Lc 5,13). 

2. Suy niệm: Thời Chúa Giêsu, những người bị bệnh phong cùi bị xem là ô uế phải bị loại trừ khỏi cộng đồng xã hội. Có lẽ anh phong cùi này được nghe nói rất ít về Chúa Giêsu vì anh đâu có cơ hội. Nhưng anh có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Anh tin rằng “Nếu Ngài muốn Ngài có thể chữa anh lành bệnh”. Do vậy, Chúa Giêsu đã chữa anh lành bệnh. “Tôi muốn” luôn là câu nói của Chúa Giêsu dành cho những ai tin vào Ngài. Chỉ có những ai biết đón nhận cái “muốn” của Chúa Giêsu thì họ mới nhận được ơn của Ngài. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn “muốn” đối với mọi người chúng ta. Vậy chúng ta có đủ lòng tin để đón nhận cái “muốn” của Chúa không? Chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta khi chúng ta biết đón nhận ơn của Ngài.

3. Sống Lời Chúa : Nhận ra tất cả là ơn ban để tạ ơn Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn muốn ban ơn cho con cái Chúa. Nhưng nhiều khi chúng con không nhận ra hay vì chúng con chưa tin tưởng vào Chúa nên chúng con còn khô khan, còn thơ ơ với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra được những ơn lành của Chúa mà đáp lại phần nào tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

 

Trả lời