Ngày 09.01.2016: Thứ Bảy sau lễ Chúa Hiển Linh

THỨ BẨY – 09. 01.2008
THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
Ga 3,22 – 30

Ngày 09.01.2016: Thứ Bảy sau lễ Chúa Hiển Linh

1. Ghi nhớ: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga3, 30). 

2. Suy niệm: Ý thức sứ mạng tiền hô của mình nên Gioan Tẩy Giả đã có một nhận thức đúng đắn vai trò của mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Đấng Thiên Sai đến thì người dọn đường phải lui vào “hậu cảnh”. Thế thì có lẽ gì mà Gioan lại giành ảnh hưởng với Đấng Cứu Thế theo như suy nghĩ của các môn đồ mình. Con người chúng ta chỉ là thụ tạo trước mặt Thiên Chúa, loài thụ tạo được Chúa yêu thương. Nhưng không vì thế mà ta lại nghĩ mình có khả năng vượt khỏi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muôn đời vẫn là Chúa còn ta là thụ tạo thì muôn đời vẫn là thụ tạo. Ý thức điều này để ta biết tôn vinh Thiên Chúa và dành mọi sự để làm vinh Danh Chúa hơn.

3. Sống Lời Chúa : Hãy dành cho Chúa vị trí xứng đáng trong cuộc sống, cũng như là trong hành động của chúng ta.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống muôn đời. Amen.

Trả lời