Nghe giảng tĩnh tâm mùa Vọng 2015

 

Nghe giảng tĩnh tâm mùa Vọng 2015Cha Toma Aquimo quảng diễn cho cộng đoàn về lòng thương xót của Thiên Chúa, để mỗi người kitô hữu chúng ta kín múc được lòng thương xót của Chúa, tái khám phá và chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn trở về với “cội nguồn lòng thương xót qua mặc khải và Thánh Kinh”, lòng thương xót Chúa được thể hiện ngay khi công trình tạo dựng của Thiên Chúa và tuyệt vời qua mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Cha dẫn dắt về thời Cựu Ước khi con người trong thành Sê-đôm phạm tội, khi dân thờ ngẫu tượng, người thợ làm vườn nho…. Thiên Chúa để cho con người tự ngã giá và từ đó chính LTX của Chúa tỏ lộ và biểu hiện quyền năng và sức mạnh của Ngài để mỗi người chúng ta kín múc được LTX của Chúa.

Ngày thứ nhất: Lòng thương xót theo mạc khải của Kinh Thánh

Ngày thứ hai: Lòng Thương xót trong các mối tương quan

Ngày thứ ba: Mở lòng ra đón nhận và thể hiện lòng thương xót

 

Trả lời