Mừng Tân ban điều hành Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

 

Mỗi thứ ba đầu tháng, tại từ đường phục sinh giáo xứ Đa Minh có Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, nhưng thứ ba ngày 06 tháng 10 năm 2015, thánh lễ được cử hành trên thánh đường, nên bầu khí có phần trang trọng hơn. Vì hôm nay cộng đoàn Lòng ChúaThương Xót cử hành thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ban chấp hành nên mọi người đến sớm hơn và phấn khởi hơn.

Về tham dự Thánh lễ hôm nay có 4 vị đại diện BCH, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo phận, toàn thể hội viên trong gia đình Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ và giáo dân gần xa.

Mừng Tân ban điều hành Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

Sau khi được các anh chị của Tổng giáo phận hướng dẫn tập nghi thức bắt đầu giờ kinh nguyện như thường lệ. Trước thánh lễ chị đại diện dâng lên Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, những ý nguyện tâm tình xin khấn của động đoàn xin Chúa luôn yêu thương nhận lời.

Mừng Tân ban điều hành Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

Thánh lễ được cha chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, OP chủ tế, bài Tin Mừng hôm nay nói về thái độ của cô Maria khi đón Chúa đến nhà: nhận ra rằng Chúa là đấng ban sức mạnh và sự tốt lành, nên việc xứng hợp nhất cô dành cho Chúa là tâm tình mến yêu, nên cô Maria luôn nói chuyện cùng Người. Sau phần chia sẻ Tin Mừng, cha Chánh xứ đã chủ sự nghi thức làm phép phù hiệu, nghi thức tuyên hứa. Lần lượt từng hội viên sau khi tuyên hứa, lên nhận huy hiệu từ tay cha chủ tế, cài lên áo với niềm hãnh diện và vui mừng như được Thiên Chúa sai đi.

Tiếp theo là phần ra mắt và tuyên hứa của ban chấp hành:

Chị Têrêsa Trần Thị Đức Hạnh: Trưởng ban

Chị Maria Vũ Thị Thu Hoài: Phó ban

Chị Rosa Vũ Thị Thoa: Thủ quỹ

Mừng Tân ban điều hành Nhóm Lòng Chúa Thương XótBa chị đã tuyên hứa và nhận nhiệm vụ trên bước đường phụng sự để làm vinh danh Thiên Chúa. Ban điều hành đã cúi chào Thiên Chúa, chào cha chủ tế và quay xuống ra mắt cộng đoàn.

Sau khi nhận phép lành kết lễ, chị trưởng ban thay mặt cộng đòan Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Đa Minh cám ơn cha Chánh xứ đã dâng và giảng lễ rất sâu sắc, cám ơn cha linh hướng Giuse Lê Hoàng Thụy luôn đồng hành và chia sẻ trong các giờ kinh nguyện, để cộng đoàn ngày càng hiểu thêm về linh đạo của Lòng Chúa Thương Xót, cám ơn HĐMV đã tạo điều kiện và giúp đỡ cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, cám ơn các vị đại diện trong ban chấp hành giáo phận đã hướng dẫn và giới thiệu để cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Đaminh được là những cánh tay vươn dài và nối liền của Thiên Chúa.

Mừng Tân ban điều hành Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

Trước khi ra về, cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm cùng cha Chánh xứ và quý đại diện trong bầu khí yêu thương và phấn khởi.

Mừng Tân ban điều hành Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

Tạ ơn lòng Chúa xót thương, xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời. Amen

Maria Thu Hoài

Trả lời