Trực tiếp Thánh lễ Trao tác vụ linh mục 2015

 

Ngày 04.08.2015, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu chủ sự thánh lễ Truyền chức linh mục cho 11 tu sĩ thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam.

Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Tỉnh dòng nói chung và cho các tiến chức nói riêng.

Xem trực tiếp Thánh lễ truyền chức:

Link 1

Linh 2: (âm thanh không tốt)

 

 

Trực tiếp Thánh lễ Trao tác vụ linh mục 2015

Trả lời