Video: Giảng lễ Matta 2015 (Tu viện trưởng nhận chức)

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10, 38-42)

Video: Giảng lễ Matta 2015 (Tu viện trưởng nhận chức)Một hôm, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.

Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!”

Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!

Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Video: Giảng lễ Matta 2015 (Tu viện trưởng nhận chức)

 

Trả lời