Ngày 02.08.2015: Chúa nhật XVIII Thường Niên

CHÚA NHẬT: 02. 08. 2015
Ga 6, 24 – 35

Ngày 02.08.2015: Chúa nhật XVIII Thường Niên

1.Ghi nhớ: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6, 29)

2. Suy niệm: Niềm tin làm thay đổi cách sống. Niềm tin khiến người ta xoá tan mọi nghi ngờ. Nhất là khi ta đặt niềm tin vào Đấng Chúa Cha sai đến là Chúa Giêsu sẽ làm cho ta vui sống. Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng gánh tội trần gian. Tin vào Người chắc chắn ta sẽ được mọi điều tốt lành và vững chắc.

3. Sống lời Chúa: Tin Chúa Giêsu thật là Đấng Cứu Thế.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin nhưng lòng tin của con dễ bị lung lay bởi những quyến rũ của trần gian. Xin giúp con củng cố niềm tin vào Chúa nhiều hơn.

 

Trả lời