Video: Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Video: Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OPVào lúc 17 giờ ngày 29/07/2015, tu viện Alberto và giáo Xứ Thánh Đa Minh Ba chuông trong niềm vui hân hoan cử hành nghi thức nhậm chức Bề trên Tu viện, cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.

Nghi thức nhậm chức trong bầu khí thánh thiên, trang nghiêm, ấm cúng cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và cộng đoàn giáo dân cùng tham dự.

Qua lời chia sẻ, cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP. nhấn mạnh đến đức vâng lời. Trong Giáo hội đức vâng lời rất quan trọng, nhờ đức vâng lời Giáo hội được hiệp nhất cho đến nay. Cha thay mặt Tỉnh dòng Đa Minh, cộng đoàn và tu viện Alberto cám ơn cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP. đã can đảm nhận lãnh sứ vụ khó khăn và rất quan trọng trong tinh thần vâng lời (trích Bản tin).

 

Trả lời