Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

 + Video: Nghi thức nhận chức

+ Video: Thánh lễ tạ ơn

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OPVào lúc 17 giờ ngày 29/07/2015, tu viện Alberto và giáo Xứ Thánh Đa Minh Ba chuông trong niềm vui hân hoan cử hành nghi thức nhậm chức Bề trên Tu viện, cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.

Nghi thức nhậm chức trong bầu khí thánh thiên, trang nghiêm, ấm cúng cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy thuộc Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và cộng đoàn giáo dân cùng tham dự.

Qua lời chia sẻ, cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP. nhấn mạnh đến đức vâng lời. Trong Giáo hội đức vâng lời rất quan trọng, nhờ đức vâng lời Giáo hội được hiệp nhất cho đến nay. Cha thay mặt Tỉnh dòng Đa Minh, cộng đoàn và tu viện Alberto cám ơn cha Giuse Lưu Công Chỉnh, OP. đã can đảm nhận lãnh sứ vụ khó khăn và rất quan trọng trong tinh thần vâng lời.

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Nghi thức nhậm chức kết thúc, cha Giám tỉnh cùng quý cha, quý thầy lần lượt lên hôn chúc bình an cha Tân Bề trên.

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Cha Tân Bề trên tu viện trưởng Alberto Cả nói lên tâm tư trước khi nhận sứ vụ mới, qua những lúc suy nghĩ, băn khoăn cha luôn cầu nguyện cùng Chúa và cha đã chấp nhận lãnh sứ vụ cao cả, cha tin rằng Chúa luôn hiện diện nâng đỡ cha trong sứ vụ mới.

Tiếp sau đó, đoàn rước từ từ tiến vào thánh đường dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Tu viện Alberto Cả và giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông có tân bề trên.

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Thánh lễ tạ ơn do cha Tân Bề trên Giuse chủ tế, cùng đồng tế với ngài cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP., cha phụ tá giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng,OP. cùng quý cha Bề trên các Tu viện, quý cha tu viện Alberto, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh, quý sơ cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ cũng như ngoài xứ đến hiệp dâng thánh lễ.

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Trước khi thánh lễ được cử hành, Ô Chủ tịch HĐMV thay mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã bày tỏ tâm tình hân hoan, chúc mừng cha Tân Bề trên Tu viện với bó hoa tươi thắm cùng tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn chúc mừng cha.

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Qua bài giảng trong thánh lễ, cha Giám tỉnh nói lên sứ vụ rao giảng lời Chúa. Sự liên hệ mật thiết của Chúa Giêsu đối với gia đình Matta, Maria và Lazadro. Tinh thần phục vụ của Matta và sự lắng nghe lời Chúa của Maria. Sự hiện diện và đóng góp của mỗi người đều có sự khac nhau, tuỳ theo khả năng của mỗi người, dù là một việc nhỏ nhất cũng là đóng góp cho công việc lớn vì đã săn sàng hy sinh để phục vụ.

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Cuối thánh lễ, cha chủ tế nói lên tâm tư khi nhận sứ vụ mới, và cám ơn đến cha Giám tỉnh, cha Phụ tá giám tỉnh, quý cha Bề trên các tu viện anh em, quý cha quý thầy trong tu viện Alberto, quý tu sĩ nam nữ và Hội đồng mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ. Và Cha cũng nói lên sự gắn kết và có cơ hội để phục vụ anh em.

Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng, dẫn dắt và nâng đỡ cha Giuse để ngài hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa đã yêu thương, tín nhiệm và tuyển chọn.

Maria PT

Mừng Tân Tu viện trưởng Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Trả lời