Ngày 03.06.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật IX Thường Niên

 

THỨ TƯ. 03.06.2015
Thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo.

Mc 12,18-27

Ngày 03.06.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật IX Thường Niên

1. Ghi nhớ: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” (Mc 12,24).

2. Suy niệm: Nhóm Sa đốc họ không tin vào sự sống lại. Nên họ đã đưa ra một ví dụ vừa châm biếm, vừa cho thấy rằng đó là một niềm tin sai lạc, không có sự sống lại. Đứng trước thái độ như thế, Chúa Giêsu đã bình tĩnh trả lời những thắc mắc, vì họ không tin vào Thiên Chúa, và do họ không hiểu Thánh Kinh. Cũng vậy, đó là một hạn chế cho mỗi người Kitô hữu khi thiếu kiến thức về Thánh Kinh thì dễ dẫn đến lầm lạc và bối rối khi bị đặt vấn đề hay bị châm biếm. Noi gương Chúa Giêsu, để khuất phục những người không tin vào các thực tại thiêng liêng, chúng ta cần dựa vào Kinh Thánh để giải thích và làm chứng cho những điều mình nói.

3. Sống lời Chúa: Siêng năng đọc và học Thánh Kinh.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi ” . Vì thế có lời Chúa bên mình con không còn sợ chi. Amen 

Trả lời