Video:Giảng lễ ban Bí tích Thêm sức

 

 

Video:Giảng lễ ban Bí tích Thêm sức
 
 

Video:Giảng lễ ban Bí tích Thêm sức

Vào lúc 9g  Chúa nhật 31 – 05 – 2015, 88 em thiếu nhi thuộc phân đoàn Thiếu 3 đã lãnh nhận bí tich thêm sức. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc chủ sự.

 

Trả lời