Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

 

 

The Holy Spirit Choir
On Its Third Birthday

On the Pentecost Sunday May 24, 2015, the Holy Spirit Choir celebrated its Patron Feast and Third Foundation Anniversary with a solemn Holy Mass followed by a heartfelt reception.

The Holy Mass was presided over by Fr. Francis Nguyen Van Nhut, O.P. with Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P. and Fr. Joseph Do Tuan Linh, O.P. as concelebrants.  In addition to regular church-goers including Vietnamese and foreigners, parents and friends of choir members also came joining in prayerful hymns of praise and thanksgiving.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

The Choir has been serving the Sunday Holy Mass in English at Saint Dominic’s Parish Church since the Pentecost Vigil on May 26, 2012.  During the first months the Holy Mass was scheduled at 7:30 PM every Saturday.  However, to avoid time conflict with the Parish’s pastoral activities such as wedding or baptism blessings often expected to last longer than usual, the English Holy Mass was finally moved to Sunday morning, at 10:30.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

 Besides regular hymns rehearsals on Thursday and Saturday, the Choir holds yearly overnight stay spiritual retreat in Lent, half-day recollection in Advent, community Rosary prayer in October and November, Stations of the Holy Cross during Lenten Season, summer outing, and charity mission.  At present, there are two training courses: one for English, the other for keyboarding.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

To celebrate Christmas the Choir goes caroling at the homes of its members and, sometimes, at seminaries or religious houses.  The Choir also takes part in English Missal Song Review events organized by the Oregon Catholic Press. 

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

 Such a variety of activities meets the expectations of the youth who keep coming to join the Choir.  This year’s birthday celebration has seen 18 new members be officially admitted into the number of 37 old active members and so making a total of 55 active members.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Choir members have found their second home in the Holy Spirit Choir, recognizing one another as sisters and brothers in the family of God’s children.  Several couples of choir members were blessed with the Sacrament of Holy Matrimony and lovely babies were born to the Choir to ensure its bright future.  Some choir members have taken the role of spiritual parents—popularly known as “godparents—of the newly baptized and catechumens—those to be soon baptized—as signs of the Choir’s growth in the Christian faith and love. 

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh LinhAfter all, the Choir at 3 has grown up impressively.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Thank you, Lord Holy Spirit, for all the good things you have given to us.   Please bless us with more surprise gifts of yours.

Ca Đoàn Chúa Thánh Linh
Lên Ba

Chúa Nhật 24.05.2015 vừa qua Ca Đoàn Chúa Thánh Linh mừng lễ Bổn Mạng và sinh nhựt lần thứ 3.   Sau thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần là bữa tiệc mừng sinh nhựt thật ấm áp nghĩa tình.

Thánh Lễ đồng tế cử hành lúc 10g30 với quý cha P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. chủ sự, Giu-se Phạm Quốc Văn, O.P. và Giu-se Đỗ Tuấn Linh, O.P. đồng tế.  Không tính số giáo dân thường xuyên tham dự Thánh Lễ Anh Ngữ, lần nầy còn có thân nhân và bạn hữu của ca viên cùng đến góp tiếng ca hát chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa.

     Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Kể từ Thánh Lễ Anh Ngữ đầu tiên tại Giáo Xứ Thánh Đa Minh ngày Vọng Lễ Hiện Xuống, vào 19g30 ngày thứ bảy 26 tháng 5, năm 2012, Ca Đoàn Chúa Thánh Linh vẫn liên tục phục vụ việc thờ phượng Thiên Chúa.  Sau một thời gian, để tránh xung khắc giờ giấc với nhiều sinh hoạt mục vụ khác của giáo xứ như lễ Rửa Tội, Hôn Phối—thường không thể giữ đúng khung thời gian đã ấn định—Thánh Lễ Anh Ngữ được chuyển sang ngày Chúa Nhựt lúc 10g30.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Ngoài các buổi tập hát lúc 19g-21g thứ năm và thứ bảy hàng tuần, Ca Đoàn còn có những sinh hoạt bổ ích khác như buổi tĩnh tâm qua đêm vào Mùa Chay, nửa ngày hồi tâm vào Mùa Vọng, đọc kinh Mân Côi chung vào 2 tháng 10 và 11, Đi Đàng Thánh Giá vào Tuần Thánh, đi dã ngoại xa thành phố, và làm việc từ thiện.  Hiện Ca Đoàn có 2 khóa huấn luyện cho ca viên: một khóa Anh Ngữ và một khóa đánh đàn organ.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

 Vào dịp Giáng Sinh, Ca Đoàn đi hát caroling tại gia đình ca viên, hoặc tại các nhà dòng hoặc viện mồ côi.  Hang năm, Ca Đoàn tích cực tham gia buổi “Giới Thiệu Ca Khúc Anh Ngữ Mới” do OCP tổ chức.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Các sinh hoạt đa dạng và hào hứng nói trên tiếp tục thu hút giới trẻ đến làm quen và tham gia Ca Đoàn.   Vào dịp lễ Bổn Mạng năm nay, Ca Đoàn chào đón 18 thành viên chính thức mới, nâng tổng số ca viên hiện đang tích cực sinh hoạt lên con số 55.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Các ca viên nay coi Ca Đoàn như thể gia đình thứ hai của mình, với tình cảm quý mến của những đứa con của Thiên Chúa dành cho nhau.  Nhiều cuộc hôn nhân được cử hành giữa các thành viên Ca Đoàn, từ đó các cháu bé dễ thương chào đời, mang lại cho Ca Đoàn một tương lai đầy hứa hẹn.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Một số thành viên Ca Đoàn lãnh nhận vai trò người đỡ đầu cho các tân tòng và dự tòng, chứng tỏ mức độ trưởng thành của đức tin anh chị em.

Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa Thánh Thần vì mọi phước lành vô giá đã ban xuống cho Ca Đoàn trong thời gian qua.

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Chúa Thánh Linh

Kính xin Người tiếp tục chúc phước, gìn giữ và hướng dẫn Cha Linh Hướng Giu-se, Cha Phan-xi-cô và anh chị em ca viên luôn vững bước trên đường phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh bằng lời ca vui tươi, chúc tụng và tạ ơn Tình Thương vĩ đại của Thiên Chúa.

Trả lời