Ngày 01.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật IX Thường Niên

THỨ HAI .01.06.2015
Thánh Justi nô, tử đạo (N)
Mc 12,1-12

Ngày 01.06.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật IX Thường Niên

1. Ghi nhớ: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào ông cho ta điền canh tác rồi trẩy đi xa” (Mc 12,1).

2. Suy niệm : Người chủ vườn vừa trông nho xong thì lặng lẽ đi phương xa, ông để lại cả vườn nho cho tá điền thuê. Điều này nói lên ông chủ rất là tín nhiệm các tá điền nên ông sẳn sàng trao vườn nho mà không chút nghi ngờ. Cũng vậy Thiên Chúa luôn tín nhiệm mỗi người chúng ta, Ngài đã trao cho chúng ta cả vườn nho của mình đó là: khả năng, địa vị, phương tiên sống…Nếu chúng ta là một tá điền tốt của Chúa thì chúng ta phải sinh lợi với những gì mà Thiên Chúa đã ban. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ lại xem tôi đang sống như một tá điền nào?

3. Sống lời Chúa: Hãy sống và làm hết khả năng mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng hết những hồng ân Chúa ban để con có thể mưu ích cho mình và cho người khác. Amen 

 

Trả lời