Ngày 16.05.2015: ThứBảy sau Chúa nhật VI Phục Sinh

THỨ BẢY: 16.05.2015

Ga 16, 23 – 28b

Ngày 16.05.2015: ThứBảy sau Chúa nhật VI Phục Sinh

1. Ghi nhớ: “Cha yêu mến anh em vì anh em yêu mến Thầy và tin vào Thầy”. (Ga 16,27)

2. Suy niệm: Thật hạnh phúc biết bao khi mọi người được Chúa Cha yêu mến. Chúa Giêsu đã mặc khải cho ta biết về Chúa Cha. Giống như những đứa con biết cha rất vui khi nhìn thấy mình, chúng ta có thể trò chuyện với Cha bất cứ lúc nào. Đây là mối liên hệ mới mà chúng ta biết được nhờ Chúa Giêsu.

Con cám ơn Chúa Giêsu đã dạy chúng con nhiều điều. Ngài đến gánh tội chúng con và chết thay cho chúng con. Nhờ Chúa Giêsu niềm vui chúng con trở nên bất diệt. Ơn cứu độ mà Ngài mang lại bảo đảm cho con được sống đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống đạo tốt bằng việc đi lễ và thi hành bác ai với anh chị em.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tin nhận Chúa để con đáng được Chúa Cha yêu mến và nhậm lời chúng con cầu xin. Amen.

Trả lời