Video: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima 13.5.2015

 

Video: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima 13.5.2015

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Gioan (Ga 19, 25-27)

Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 

[youtube]0uEZReTuneE[/youtube]

Video: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima 13.5.2015

Video: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima 13.5.2015

 
 
 

Trả lời