Video: Thánh lễ tôn vinh Mẹ Fatima 13.5.2015

 

Video: Thánh lễ tôn vinh Mẹ Fatima 13.5.2015

 

Video: Thánh lễ tôn vinh Mẹ Fatima 13.5.2015Hôm nay, trong tâm tình con thảo kính nhớ Mẹ hiền, cũng là một truyền thống tốt đẹp đã được duy trì trong nhiều năm qua, hàng tháng vào ngày 13 đều có thánh lễ kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, riêng hai ngày 13 tháng Năm và 13 tháng Mười giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông tổ chức trọng thể Thánh lễ đồng tế và rước kiệu biệt kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Mở đầu thánh lễ , cha Giuse Phạm Quốc Văn, chủ tế thánh lễ tâm tình với cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ. Năm 1917, trước tình hình Thế chiến thứ nhất xảy ra đang đưa thế giới đến vực thẳm, Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima với 3 trẻ Lucia, Phanxicô và Giaxinta, Đức Mẹ nhắn nhủ cho các Kitô hữu thực hiện 3 mệnh lệnh: Hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân côi, tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ để cứu vãn thế giới khỏi nạn diệt vong… ban cho thế giới một nền hòa bình, ban cho từng người có được sự bình an viên mãn… (trích Bản tin)

 

[youtube]BZivQsaLqhM[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời