Ngày 10.05.2015: Chúa Nhật VI Phục Sinh

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH: 10.05.2015

Ga 15, 9 – 17

Ngày 10.05.2015: Chúa Nhật VI Phục Sinh

1. Ghi nhớ: “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13)

2. Suy niệm: Thông thường người ta cũng dám ” hy sinh ” khi người ta được một cái lợi nào đó, chảng hạn như danh vọng vật chất, địa vị … Hay người ta chỉ dám hy sinh để làm một việc bác ái, hay hy sinh bỏ một khoảng thời gian nào đó. Nhưng tình yêu cao cả nhất là tình yêu theo lệnh Chuá truyền, là yêu như chính Chuá đã yêu. Đó là tình yêu tự hiến, chấp nhận hy sinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Nhi2n qua dòng lịch sử có biết bao mẫu gương của các thánh đã hy sinh như thế, như thánh Maxinien Kolbe ngàui chính là mẫu gương hy sinh cho mẫi người chúng ta trong chương trình tình yêu của Thiên Chuá. Đó là tình yêu biết từ bỏ tất cả, nay cả chính sự sống của mình.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương tha nhân như chính mính.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con chỉ hy sinh theo cảm hứng, với những lợi lộc phụ thuộc bên ngoài vì con chưa đủ yêu. Xin cho con biết yêu và dám hy sinh vì tình yêu. Amen.

 

Trả lời