Tìm Hiểu Kinh Thánh 19: Sách Khải Huyền và cuộc quang lâm của Chúa

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 19: Sách Khải Huyền và cuộc quang lâm của Chúa

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Kh 21,1-2).

Cuốn sách kết thúc bộ Tân Ước là sách Khải Huyền hướng đến ngày Chúa Kitô sẽ đến để hoàn tất lịch sử và khánh thành vũ trụ mới.

[youtube]N-pEou_LmGQ[/youtube]

Trả lời