Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)

 

Khai mạc
Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô

 

Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)Để chuẩn bị tâm hồn kính Thánh Martino và trong tâm tình hân hoan mừng bổn mạng giáo họ, Ban Điều Hành Giáo họ Thánh Martino thuộc giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức Tuần Cửu Nhật vào lúc 14g30 tại đài Thánh Martino trong nhà thờ từ ngày thứ Sáu 24/10 và sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy 01/11 với nghi thức rước kiệu cùng thánh lễ trọng thể.

Đến giờ ngày khai mạc, mặc dù trời mưa rất lớn, nhưng không ngăn được lòng sốt mến cách đặc biệt đối với thánh Martino, nên cộng đoàn tham dự có hơn trăm người. Nội dung kinh nguyện gồm có: Thánh ca, Thánh vịnh, đọc và suy niệm Lời Chúa, học hỏi gương nhân đức của Thánh Nhân, những ý nguyện của cộng đoàn xin thánh Martino chuyển cầu lên Thiên Chúa.

 

Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)

 

Thời gian mỗi buổi nguyện cầu tuy ngắn ngủi, nhưng đã đem lại cho cộng đoàn những giây phút thánh thiêng, luôn phó thác cậy trông vững vàng vào lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Học hỏi và noi gương các nhân đức của Thánh Martino, mọi người được Thánh nhân phù trì, đỡ nâng và quyết tâm thực thi trong cuộc sống hàng ngày, hầu đời sống Đức Tin được củng cố và nâng cao.

 

Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)

 

Xin tạ ơn Chúa. Mong sao mọi người được bền đỗ, nhiệt thành tham dự trọn vẹn Tuần Cửu Nhật; và mời gọi thêm nhiều người cùng hiệp thông để đón nhận những ơn lành của Thiên Chúa tặng ban, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino.

Ban điều hành Giáo họ

Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)

Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)

Khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martinô (2014)

 

Trả lời