Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

 

Cha Bề trên Tổng Quyền Bruno Cadoré, OP kinh lý Tỉnh Dòng

 

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh DòngSáng ngày 02/10/2014, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã chào đón Cha Bruno Cadoré, OP., Bề Trên Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đến thăm và kinh lý Tỉnh Dòng theo qui định trong “Hiến pháp và Chỉ thị Dòng Anh Em giảng Thuyết” (HP. 398 – § II). Cùng đi với Cha Tổng Quyền trong chuyến công tác và làm việc tại Việt Nam lần này, còn có Cha Gabriel Samba, OP., Đại diện Bề trên Tổng Quyền đặc trách khu vực Châu Phi, và Vincent Hà Viễn Lự, OP., Đại diện Bề trên Tổng Quyền đặc trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đây là lần thứ hai Cha Bruno Cadoré, OP. đến thăm Anh Em Đa Minh Việt Nam trong cương vị Bề Trên Tổng Quyền Dòng. Khác với lần trước, lần này, Cha Tổng Quyền cùng hai Cha phụ tá đã lần lượt đến thăm tất cả các cộng đoàn cũng như những nơi Anh Em Đa Minh Việt Nam đang hiện diện và phục vụ; đồng thời lắng nghe, chia sẻ và trao đổi với các Ban Ngành chuyên môn, Các Nhóm Anh Em đang trong giai đoạn đào tạo, và toàn thể Gia đình Đa Minh Việt Nam.

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Cha Tổng Quyền và hai Cha phụ tá cũng tham dự một số các sự kiện diễn ra tại các cộng đoàn cũng như các nơi Anh Em Đa Minh đang thi hành sứ vụ.

Tu xá Thánh Vinhsơn Liêm và Thỉnh Viện Gioan Tông Đồ

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng


– Tu viện Thánh Martin và Tập viện Louis Betran

 

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng


– Tu viện Mai Khôi
 

 

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Tu viện Mân Côi và Học viện Thánh Tôma Aquinô

  Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Tu viện Alberto

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Tu xá Vincente – Cát Đàm

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Tòa Giám Mục Lạng Sơn và Giáo xứ Lộc Bình

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

 

– Các Anh Em Tu Huynh

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

 

– Giáo xứ Khoái Đồng

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Giáo xứ Yên Hợp và Yên Phú

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Giáo Xứ Lai Ổn và Đại Điền

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng
– Giáo xứ Phương Trung, Giáo xứ Thụy Ứng và Giáo họ Di Trạch

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

 

– Giáo xứ Thánh Tâm

 

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

– Gia Đình Đa Minh Việt Nam

Cha Bề trên Tổng Quyền kinh lý Tỉnh Dòng

Xem thêm

Trả lời