Ngày 19.01: Dấu hiệu nhận biết Đấng Thiên Sai

19/01/14 Chúa Nhật tuần 2 TN – A

Ga 1,29-34

Dấu hiệu nhận biết Đấng Thiên Sai

“Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi…” (Ga 1,33)

Ngày 19.01: Dấu hiệu nhận biết Đấng Thiên Sai

Suy niệm: Sứ mạng của Gioan Tẩy giả là loan báo Đấng Mêsia. Tuy nhiên, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi Gioan nói rằng: “Tôi đã không biết Người.” Quả thật, Thiên Chúa là Đấng cao cả siêu việt, trí tuệ con người làm sao đạt thấu Người được. Với tinh thần khiêm tốn, Gioan dựa vào những dấu chỉ Thiên Chúa đã tỏ lộ cho ông: làm phép rửa là do Ngài đã sai ông đi; và rồi, để nhận ra Đấng Mêsia, Gioan cũng dựa vào dấu hiệu Thiên Chúa ước hẹn: “Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Gioan theo dấu hiệu mà Lời Chúa đã thổ lộ cho ông: và ông đã thấy và đã được hội ngộ với Đấng mà Thiên Chúa đã hẹn ông.

Mời Bạn: Dấu hiệu để Gioan nhận ra “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” là chính Thánh Thần. Thiên Chúa cũng hẹn gặp chúng ta qua những dấu hiệu của Thánh Thần: đó là tiếng mách bảo âm thầm của lương tâm, đó là những người nghèo mà chúng ta được gọi đến để phục vụ. Những ai khiêm tốn tìm kiếm Chúa qua những dấu hiệu như thế, Ngài sẽ cho gặp mặt.

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái phục vụ người nghèo ở gần bạn nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa tỏ lộ với con những điểm hẹn để gặp được Chúa: như việc nhịn nhục, tha thứ, làm hòa với một ai đó. Vì chưa khiêm tốn như Gioan là thi hành lời Chúa mách bảo, nên con đã lỡ hẹn với Chúa. Xin cho con sự khiêm hạ, để khi con đón nhận anh em chính là lúc con được hội ngộ với Chúa. Amen.

 

Trả lời