TH online 15: Các thể loại văn chương trong Cựu Ước

 
Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn
 
 Bài 15: Khái quát về các thể loại văn chương trong Cựu Ước
 

TH online 15: Các thể loại văn chương trong Cựu ƯớcThánh Kinh Cựu Ước được phân chia thành 4 loại văn chương: Ngũ thư, lịch sử, ngôn sứ và giáo huấn

1. Dẫn vào Ngũ Thư

Ngũ thư là năm quyển sách đầu của Bộ Thánh Kinh: Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Ngũ thư được xem là bộ lề luật của người Dothái (torah).

2. Dẫn vào các sách Lịch Sử

Gồm 16 cuốn: Giôsuê, Thủ lãnh, Rút, 2 sách Samuen, 2 sách các vua, 2 sách Sử ký, Étra, Nơkhêmia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 2 sách Macabê.

3. Dẫn vào các sách Ngôn Sứ

Sách thuộc thể loại ngôn sứ gồm 18 cuốn: Isaia, Giêrêmia, Aica, Barúc, Êdêkien, Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi. Các sách Ngôn Sứ là lời kêu gọi dân Ítraen không ngừng trở về với Thiên Chúa và canh tân cuộc sống, đồng thời loan báo ngày Thiên Chúa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại.

4. Dẫn vào các sách Giáo Huấn (Khôn Ngoan)

Bộ sách Giáo Huấn (Khôn Ngoan) bao gồm 7 sách: Gióp, Châm ngôn, Giảng viên, Huấn ca và Khôn ngoan. Sách Thánh vịnh và Diễm ca được thêm vào sau đó.

[youtube]w7DYqrNUUA4[/youtube]

 

Trả lời