Ngày 12.11: Ai biết ơn ai?

12/11/13 Thứ Ba tuần 32 TN

Th. Giôsaphát, giám mục, tử đạo           

Lc 17,7-10

Ai biết ơn ai?

“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? … Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,9-10)

Ngày 12.11: Ai biết ơn ai?

Suy niệm: Con người dễ bị “say nắng” vì những thành tựu của mình và ảo tưởng rằng mình là chủ nhân ông tuyệt đối của vũ trụ này. Phải chăng chúng ta đã chẳng “sốc” khi nghe Tin Mừng nói rằng chúng ta “chỉ là đầy tớ vô dụng,” và phải tạ ơn Thiên Chúa vì những gì chúng ta có đây là đã lãnh nhận từ Ngài? Thế nhưng sự thật đúng là thế: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận thức và trở về đúng vị trí của mình là người tôi tớ đối với Thiên Chúa là Chủ Tể đích thực của nhân loại và muôn loài. Mọi sự chúng ta có và ngay cả sự hiện hữu của chúng ta đều do Chúa ban cho. Ngài còn ban cho chúng ta Người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô để nhờ đó chúng ta được trở nên con cái của Ngài.

Mời Bạn: Như vậy ai là Ông Chủ và ai là tôi tớ? Và như thế ai phải biết ơn ai? Người đầy tớ không những nhận biết bao nhiêu ân huệ của Chủ mà còn cách riêng được chọn để được hầu cận Chủ. Đó chẳng phải là vinh dự để người đầy tớ làm những việc bổn phận mình phải làm đó sao? Thánh Angiêla Phôlinhô nói: “Biết Thiên Chúa có tất cả và con người chẳng có gì, đó là sự hoàn thiện”.

Chia sẻ: Chúng ta cầu xin Chúa đáp ứng cho mình đủ thứ nhu cầu. Nhưng chúng ta đã tạ ơn Chúa cho xứng chưa?

Sống Lời Chúa: Ngay khi thức dậy dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày mới và quyết tâm trung tín.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì con có là của Chúa. Con xin dâng tất cả để tạ ơn Chúa và phụng sự Chúa cho xứng đáng.

Trả lời