Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô

 

Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô

Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông

 

Thứ tự cử hành

 (Anh em Học viện Đaminh Ba Chuông biên soạn)

Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô1. Dấu Thánh Giá

2. Hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần

3. Đọc Kinh Tin – Cậy – Mến và Kinh Ăn Năn Tội

4. Hát : (theo ý mỗi ngày)

5. Ca tụng nhân đức Thánh Martinô

6. Trích Sách Tấm Lòng Vàng (theo ý mỗi ngày)

7. Đọc Thánh Vịnh

8. Lời Chúa

9. Dâng lời nguyện chung

10. Thinh lặng giây lát dâng lời nguyện riêng

11. Kinh Lạy Cha – Kinh Cầu Thánh Martinô

12. Hát kết thúc : Thánh Martinô

 

Phần chung cho các ngày

 

1. Dấu thánh giá :

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

2. Kinh Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng/ Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống/ đầy lòng chúng con/ là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời/ và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con/ Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con/

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời/ xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ/ Thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống/ yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành/ vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con/ Amen.

* (Hoặc hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần)

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Ngày thứ nhất: Đức khiêm nhường của Thánh Marin de Porres 

Ngày thứ hai: Đức Tin mạnh mẽ của thánh Martin de Porres

Ngày thứ ba: Đức Cậy vững vàng của Thánh Martin de Porres

Ngày thứ tư: Đức Kính Mến của Thánh Martin de Porres

Ngày thứ năm: Đức Bác Ái của Thánh Martin de Porres

Ngày thứ sáu: Tinh thần Cầu Nguyện của Thánh Martin de Porres

Ngày thứ bảy: Tinh thần hy sinh của Thánh Marin de Porres

Ngày thứ tám: Phần thưởng trọng hậu Thánh Martin được hưởng trên thiên đàng

Ngày thứ chín: Các Phép lạ Thánh Martin de Porres đã làm

 

 

 

 

 

Trả lời